Duo van Toen
Een muzikaal seniorenprogramma met een knipoog
programma
programma

REGLUIER
Een regulier programma bestaat uit een of twee sets van circa 30 minuten, of een doorlopend programma van circa 60 minuten
BEJAARDEN- EN ZORGINSTELLINGEN
Voor bejaardenhuizen en zorginstellingen is een speciale versie van het programma gemaakt, waarin de muziek het voertuig is waarmee de clienten worden benaderd. Menselijke ontmoetingen in een muzikaal jasje. Gezien het karakter van deze voorstelling geld een maximaal aantal van 25 clienten. Voor deze versie geldt een speciale lage prijs om de bereikbaarheid van deze doelgroep laagdrempelig te houden. Informeer naar de mogelijkheden.
BIBLIOTHEEK SPECIAL
Een set van circa 50-60 minuten, waarin naast de muziek ook wordt voorgelezen uit boeken naar keuze of de keuze van de freule (o.m. Simon Carmiggelt).